Selvittääksesi onko mainontasi tehokasta ja kustannusten arvoista, sinun tulee mitata sitä. Myyntilukujen lisäksi on tärkeää tiedostaa markkinointitoimenpiteiden vaikutus brändisi tunnettuuteen sekä kuluttajien mielikuvaan brändistäsi, sillä vain täten voidaan markkinoinnin kokonaisvaltaista onnistumista arvioida.

Tarjoamme monipuolisen valikoiman ulkomainospintoja erilaisissa mainosympäristöissä, joista kullakin on omat vahvuutensa eri kampanjatavoitteiden näkökulmasta. Kolme ulkomainonnan avaintavoitetta ”Tavoita, vaikuta ja aktivoi” mielessä pyrimme ymmärtämään mainospintojemme ja -ympäristöjemme vahvuudet, ja kuinka ne toimivat tehokkaimmin yhdessä muiden medioiden kanssa.

Tuotamme asiakkaidemme avuksi tutkimustietoa, jonka avulla voidaan mainonnan tehoa ja vaikuttavuutta todentaa. Asiakkailla on mahdollisuus tutkia sekä staattisia että digitaalisia ulkomainoskampanjoita kaikissa eri ympäristöissä, aina kaupan sisältä lentoasemalle asti. Kampanjamittauksilla selvitetään mainonnan huomioarvon lisäksi kampanjan vaikuttavuutta sekä luovan toteutuksen toimivuutta.

kampanjoiden-optimointi@2x

Kampanjoiden optimointi

Tutkimme jatkuvasti mainospintojemme tavoittavia yleisöjä tietääksemme tarkemmin ketkä pintojamme katselevat ja milloin. Huolellisen analyysin kautta mahdollistamme asiakkaillemme yhä paremman mahdollisuuden tavoittaa haluttu kohderyhmä oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikealla viestillä.

yleisot-ja-ymparistot@2x

Yleisöt ja ympäristö

Pyrimme ymmärtämään kuinka kohderyhmämme käyttäytyvät, ajattelevat ja tuntevat paikoissa, joissa laitteemme sijaitsevat. Yksityiskohtainen ymmärrys ympäristön merkityksestä kuluttajan käyttäytymiseen auttaa räätälöimään kampanjasi niin, että mainonnan vaikuttavuus on huipussaan.

mediaratkaisut@2x

Mediaratkaisut

Tarjoamme monipuolisen valikoiman ulkomainospintoja, joista kullakin on omat vahvuutensa eri kampanjatavoitteiden näkökulmasta. Kolme ulkomainonnan avaintavoitetta ”Tavoita, vaikuta ja rakenna mainetta” mielessä pyrimme ymmärtämään mainospintojemme vahvuudet, ja kuinka ne toimivat tehokkaimmin yhdessä muiden medioiden kanssa.