Kuluttajien toimintaa ohjaavat monet trendit, joiden vaikutukset näkyvät sekä tuotevalinnoissa että ostamisen tavoissa. Meidän onkin yhä tärkeämpää ymmärtää kuluttajien käyttäytymiseen ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tehokkaan keinon heidän kohdeyleisönsä tavoittamiseksi.

Pitääksemme itsemme ajan tasalla haemmekin jatkuvasti ymmärrystä siitä, miten maailma, markkina ja ihmisten kulutustottumukset muuttuvat. Kotimaisen aineiston lisäksi meillä on käytössämme laajalti kansainvälisiä tietolähteitä, ja panostamme myös omaan tutkimustoimintaan. Olemme muun muassa tutkineet laajalti kuluttajan ostopolkua, ja sitä kautta pystymmekin tarjoamaan laadukasta ja vaikuttavaa ulkomainontaa ostoprosessin eri vaiheissa.

Kuluttajakäyttäytyminen

Kuluttajan ostopolun tuntemisesta tehoa kampanjaan: Reach, Impact, Active

Clear Channel suoritti yhdessä tutkimusyritys Consumer Compassin kanssa suuren Ostopolkututkimuksen syksyllä 2018. Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten tottumuksia ostoksilla käymisen, kauppakeskusten sekä päivittäistavaramyymälöiden suhteen...

kampanjoiden-optimointi@2x

Kampanjoiden optimointi

Tutkimme jatkuvasti mainospintojemme tavoittavia yleisöjä tietääksemme tarkemmin ketkä pintojamme katselevat ja milloin. Huolellisen analyysin kautta mahdollistamme asiakkaillemme yhä paremman mahdollisuuden tavoittaa haluttu kohderyhmä oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikealla viestillä.

yleisot-ja-ymparistot@2x

Yleisöt ja ympäristö

Pyrimme ymmärtämään kuinka kohderyhmämme käyttäytyvät, ajattelevat ja tuntevat paikoissa, joissa laitteemme sijaitsevat. Yksityiskohtainen ymmärrys ympäristön merkityksestä kuluttajan käyttäytymiseen auttaa räätälöimään kampanjasi niin, että mainonnan vaikuttavuus on huipussaan.

mediaratkaisut@2x

Mediaratkaisut

Tarjoamme monipuolisen valikoiman ulkomainospintoja, joista kullakin on omat vahvuutensa eri kampanjatavoitteiden näkökulmasta. Kolme ulkomainonnan avaintavoitetta ”Tavoita, vaikuta ja rakenna mainetta” mielessä pyrimme ymmärtämään mainospintojemme vahvuudet, ja kuinka ne toimivat tehokkaimmin yhdessä muiden medioiden kanssa.