Ohjelmallinen ostaminen

FAQ ja termit

Mitä eri termit tarkoittavat?

Ei-takuuinventaarin diilit sopivat erinomaisesti tilanteisiin, joissa mainontaa ei ole välttämätöntä näyttää juuri tiettynä hetkenä. Mainos näytetään sellaisissa näytöissä, joissa on tilaa ja mainostaja maksaa vain toteutuneista kaupoista. Kun verkostossa on mainostilaa, ohjelmallisen ostamisen alusta valitsee määritettyyn mainosbudjettiin sopivat paikat ja kauppa toteutuu reaaliajassa. Ohjelmallinen inventaari ei kuitenkaan kohdistu vain yön tunteihin tai yksittäisiin lokaatioihin, ellei asiakas aseta sitä itse tavoitteeksi DSP:n puolella. Näkyvyys jakautuu yleensä koko verkostoon ja eri vuorokauden aikoihin. Koska ei-takuuinventaarin diileissä mainostajan käyttöön ei varata tiettyjä paikkoja verkostosta, eikä mainoksen näyttämistä tiettynä aikana voida taata, toteutuneet mainoskampanjat ovat myös edullisempia. Tällä hetkellä suosimme tarjonnassamme ei-takuuinventaarin diilejä.

Takuuinventaarin diilit puolestaan sopivat niihin tilanteisiin, kun haluat varmistaa saavasi juuri tietyt mainospinnat tiettynä ajankohtana käyttöösi.

Private-diilit ovat tällä hetkellä suosimamme hinnoittelumuoto. Private-diileissä mainonnan CPM eli tuhannen impression hinta on sovittu etukäteen.

Avoimet diilit ovat puolestaan kauppoja, jotka ovat kaikille tarjolla.

Huutokaupassa mainostila huutokaupataan reaaliaikaisesti. Mahdollisuus huutokauppaostoihin on tulossa pian Clear Channelin tarjoamaan. Tällöin CPM-hinta määrittyy huutokaupan perusteella.

CPM tarkoittaa tuhannen impression hintaa. Koska ulkomainonta on one-to-many-media, mainoksen näkee samanaikaisesti useampi ihminen. Tästä syystä ulkomainonnassa näyttökerrat ja impressioiden määrät eivät täsmää kuten one-to-one meidioissa, joissa yksi näyttökerta vastaa suoraan yhtä kontaktia.

DSP eli Demand Side Platform on alusta, jota käytetään mediainventaarin ostamiseen. Mainonnan ostaja määrittelee tavoitteet sekä haluamansa mediat ostoalustoilla. DSP-alustat mahdollistavat sen, että mainostaja tai media- tai digitoimisto voi hallita kampanjoita reaaliaikaisesti esimerkiksi muuttamalla aineistoja tai kampanja-aikaa.

SSP eli Supply Side Platform on myyntijärjestelmä. Median julkaisijoilla on käytössään omat myyntijärjestelmät, joiden avulla ne tarjoavat inventaarinsa ostettavaksi ohjelmallisesti. Myyntijärjestelmät on integroitu DSP-järjestelmiin. Nämä kaksi järjestelmää kommunikoivat keskenään joko suoraan tai ad exchange:n kautta toteuttaakseen myyntitapahtumia, mikäli edellytykset täyttyvät.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Clear Channelin LaunchPAD? LaunchPAD on ohjelmallisen ostamisen mahdollistava tekninen toteutus, joka yhdistää Clear Channelin digitaalisen ulkomainonnan inventaarin SSP- eli myyntijärjestelmiin ja sen kautta ostajien käyttämiin DSP- eli ostoalustoihin. Tämän avulla mainostajat voivat hyödyntää ulkomainontaa osana monikanavaista mediasuunnittelua.​ LauchPAD ei ole SSP-järjestelmä eikä muu itsepalvelu-käyttöliittymä, johon mainostajat voivat kirjautua ostaakseen mainontaa. LaunchPADin avulla mainonnan ostajat voivat hyödyntää niitä DSP-järjestelmiä joita käyttävät jo nyt osana työtään.​

Onko näkyvyys taattu? Varaatteko ohjelmalliseen inventaaria loopista? 
Kehitämme ohjelmallisen ostamisen palveluita ja olemme nyt vaiheessa, jossa toteutamme kaupallisia pilotteja yhteistyössä valittujen kumppanien kanssa. Tässä vaiheessa suosimme private non-guaranteed -diilejä. Non-guaranteed -diileihin ei varata tiettyjä paikkoja verkosta, mutta tämä tekee mainonnasta myös edullisempaa. Vaikka emme varaa ohjelmallisten kampanjoiden takia inventaaria loopista, on luonnollisesti etujemme mukaista huolehtia, että sovitut kampanjat ovat toteutettavissa onnistuneesti. 

Onko pelkona, että näkyvyys painottuu vain yön pimeisiin tunteihin tai yksittäisiin lokaatioihin? Ohjelmallinen inventaari ei kohdistu vain yön tunteihin tai yksittäisiin lokaatioihin ellei asiakas itse aseta sitä tavoitteeksi DSP:n puolella. Näkyvyys jakautuu yleensä koko verkostoon ja eri vuorokaudenaikoihin.

Onko teillä jo tässä vaiheessa käytössä kohdeyleisöjä? 
Clear Channelin inventaaria ei ole vielä saatavilla sellaisilta DSP-alustoilta, jotka tukisivat kohdentamista. Kohdentamisen mahdollistavat alustat ovat tulossa käyttöön pian, ja sitä ennen myyntimme voi räätälöidä ohjelmalliseen diiliin kuuluvien pintojen kokonaisuuden ja suositella toteutusta, jolla tavoitetaan haluttu kohdeyleisö tehokkaimmin. Toteutuksessa hyödynnetään kohderyhmälähtöisen kampanjasuunnittelun työkaluamme Audience Engineä. Kohdeyleisöräätälöidyn diilin CPM on +15 %.

Mikä on ohjelmallisen ulkomainonnan impressioKun ulkomainontaa myydään ohjelmallisesti, mainostaja maksaa impressioista. Tämä johtuu siitä, että ulkomainonta on one-to-many media eli yksi näytetty mainos tuottaa keskimäärin enemmän kuin yhden impression – mainoksen näkee useampi ihminen samanaikaisesti. Näin ollen ulkomainonta eroaa esimerkiksi display-mainonnasta, jossa perinteisesti yksi näyttökerta vastaa yhtä impressiota.

Miten kontaktit muodostuvat? Digitaalisen ulkomainonnan virallisena valuuttana toimii OTC-luku, joka kertoo mainoslaitteiden saavuttaman bruttokontaktimäärän yhden viikon aikana. Ohjelmallisen ostotavan pohjana toimii sama OTC-tunnusluku, joka on pilkottu tarkimmillaan tuntitasolle.

Mitä inventaaria pystymme tulevaisuudessa myymään ohjelmallisesti? Tekniset valmiutemme mahdollistavat jo yli tuhannen eri pinnan myymisen ohjelmallisesti. Inventaaria avataan ohjelmalliseen myyntiin vaiheittain.

Miten kampanja raportoidaan? Kampanjaraportti saadaan mediatilan ostamisessa käytetyn DSP:n eli ostojärjestelmän kautta.

Mistä DSP-järjestelmistä Clear Channelin inventaaria voi tällä hetkellä ostaa? Käyttämämme SSP:n (Supply Side Platform) myötä meillä on valmius ohjelmalliseen ulkomainontaan yli 30 DSP:n (Demand Side Platform) kautta. Ota meihin yhteyttä ja selvitämme, onko teidän käyttämänne DSP niiden joukossa!